GDPR

Regulamentul General privind Protectia Datelor (GDPR)

Societatea HIRSH IMOBILIARE S.R.L. este preocupată de protectia datelor personale și implementează permanent măsuri de protecție și securitate a datelor personale ale utilizatorilor, proprietarilor, clienților si a tuturor persoanelor fizice sau juridice cu care colaborează.

Legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal o reprezintă articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR – prelucrare în scopuri precontractuale și contractuale.

Datele pe care le deținem despre dumneavoastră sunt în principal informațiile pe care ni le-ați furnizat pentru îndeplinirea scopurilor enumerate mai sus, completate ulterior cu informații generate de execuția contractului, sau în momentul in care trimiteți date accesând formularele de pe website-ul www.basta.ro (trimite cerere, trimite oferta, pagina de contact, solicitare servicii, solicitare informații despre o anumită ofertă de vânzare sau închiriere afișată în website).

Categoriile de date personale (clasice sau digitale) care va pot fi solicitate si supuse prelucrarilor sunt urmatoarele: nume si prenume, cod numeric personal, seria si numarul cartii de identitate/pasaport, data si locul nasterii, cetatenia, domiciliul stabil, stare civila, resedinta, date de contact – numar de telefon personal, adresa de email, semnatura, date din actele de proprietate.

Ne rezervăm dreptul de a completa categoriile de date personale de care vom avea nevoie pentru îndeplinirea contractului.

Datele personale ale beneficiarilor serviciilor HIRSH IMOBILIARE S.R.L. sunt destinate utilizării de către operator și sunt/pot fi comunicate următorilor destinatari:
Persoana vizată (cumpărător/vânzător);
Poliție, Parchet, Instanțe, organelor de control competente, la cererea acestora.
HIRSH IMOBILIARE S.R.L. garantează fiecarui beneficiar al serviciilor sale că dezvaluirea datelor către terți se face in baza prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați la litera a) si b) și numai pe baza consimțământului/cererii exprese a beneficiarului.

Pentru orice informație privind protecția datelor personale, ori dacă semnalați nereguli în ce priveste respectarea Regulamentului General privind Protectia Datelor, vă rugăm să trimiteti un mesaj catre responsabilul pentru protectia datelor personale la nivelul HIRSH IMOBILIARE S.R.L. la următoarea adresă de e-mail: info @ hirsh.ro

Mai multe informații avizate și detaliate privind noul Regulament General de Protectia Datelor se pot consulta pe site-ul oficial al Anspdcp: www.dataprotection.ro.

Încă mai ai întrebări? Contact

Ești vânzător profesionist? Creează cont